μεθίστημι

(Α μεθίστημι και μεθιστάνω και μεθιστῶ)
(το μέσ.) μεθίσταμαι
1. μετακινούμαι σε άλλο σημείο, μεταφέρομαι
2. μεταβαίνω σε άλλη παράταξη, αποστατώ, αποσκιρτώ, αυτομολώ, μεταπηδώ («τελικά μετέστη στο αντίπαλο κόμμα»)
νεοελλ.
φρ. «μετέστη εις τας αιωνίους μονάς» — υπέκυψε στο μοιραίο, απεβίωσε, πέθανε
αρχ.
1. τοποθετώ με άλλο τρόπο, αλλάζω τη θέση ενός πράγματος, αντικαθιστώ («μετέστησε τὰ νόμιμα πάντα», Ηρόδ.)
2. (με γεν.) μεταβάλλω, αλλάζω («καὶ οὐ μεθίστησι τοῡ χρώματος», Αριστοφ.)
3. μετακινώ από έναν τόπο σε άλλο, μετατοπίζω, μεταθέτω
4. (για πρόσωπα) απαλλάσσω, ελευθερώνω («καί σε δαίμονες νόσου μεταστήσειαν», Σοφ.)
5. παθ. (για πράγματα) μεταβάλλομαι, αλλοιώνομαι προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο («τῆς τύχης εὖ μετεστεώσης», Ηρόδ.)
6. μέσ. α) απομακρύνω κάποιον από κοντά μου («μεταστησάμενος δὲ τοὺς ἄλλους εἴρετο Κροῑσον», Ηρόδ.)
β) διώχνω μακριά, εκβάλλω, εξορίζω
γ) απομακρύνομαι, αποσύρομαι, αποχωρώ
δ) σταματώ, καταπαύω («θέλξειν μ' ἔοικας και μεθίσταμαι κότου», Αισχύλ.)
ε) μεταφέρομαι, πηγαίνω
7. φρ. α) «μεθίσταμαι τοῡ βίου» — πεθαίνω
β) «μεθίσταμαι φρενῶν» — παραφρονώ, τρελαίνομαι.
[ΕΤΥΜΟΛ. < μετ(α)-* + ἵστημι].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • μεθίστημι — place in another way pres ind act 1st sg μεθιστάω pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μετέσταν — μεθίστημι place in another way plup ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic parad form prose) μετέστᾱν , μεθίστημι place in another way aor ind act 3rd pl (doric) μετέστᾱν , μεθίστημι place in another way aor ind act 1st sg (doric)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μεταστήσει — μεθίστημι place in another way aor subj act 3rd sg (epic) μεθίστημι place in another way fut ind mid 2nd sg μεθίστημι place in another way fut ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μεταστήσουσι — μεθίστημι place in another way aor subj act 3rd pl (epic) μεθίστημι place in another way fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) μεθίστημι place in another way fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μεταστήσουσιν — μεθίστημι place in another way aor subj act 3rd pl (epic) μεθίστημι place in another way fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) μεθίστημι place in another way fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μεταστήσω — μεθίστημι place in another way aor subj act 1st sg μεθίστημι place in another way fut ind act 1st sg μεθίστημι place in another way aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μεταστήσῃ — μεθίστημι place in another way aor subj mid 2nd sg μεθίστημι place in another way aor subj act 3rd sg μεθίστημι place in another way fut ind mid 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μεθεστηκότα — μεθίστημι place in another way perf part act neut nom/voc/acc pl μεθίστημι place in another way perf part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μεθεστῶσι — μεθίστημι place in another way perf part act masc/neut dat pl μεθίστημι place in another way perf subj act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μεθεστῶσιν — μεθίστημι place in another way perf part act masc/neut dat pl μεθίστημι place in another way perf subj act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.